Generelle vilkår

Definisjoner

Fra nå av blir Train Planet AB (org.nr. / mva SE556614310201) referert til som ”vi” eller ”oss”; den fysiske eller juridiske personen som bruker noen av tjenestene vi tilbyr, blir referert til som ”du” eller ”deg”; selskapet eller selskapene som utfører tjenesten eller tjenestene som produktene er knyttet til, blir referert til som ”reiseoperatører”. Alle dokumenter som helt eller delvis gir deg rett til en eller flere reiser, opplevelser eller tilsvarende, refereres til som ”produkter”, og ”distribusjon” betyr at produktene er sendt fra oss eller reiseoperatøren til deg.

Om disse vilkårene

Disse vilkårene gjelder fra og med 2021-05-31, og utgjør en avtale mellom oss og deg som regulerer alle våre uavklarte saker. Ved å bruke noen av tjenestene vi tilbyr, inkludert våre nettsteder, godtar du disse vilkårene i sin helhet. Disse vilkårene finnes i mer enn en språkversjon, og hvis det er noen forskjeller, har den svenske språkversjonen fortrinnsrett.

Reservasjon

Reservasjoner anses som påbegynte når bestillingen er mottatt av oss og fullført når produktene har blitt distribuert til deg. Behandlingstid på 2–5 arbeidsdager gjelder for alle bestillinger som krever manuell håndtering og/eller distribusjon av fysiske produkter.

I forbindelse med bestilling, uansett produkt og kanal, vil du motta en bestillingsoversikt. Når bestillingen er fullført, overføres ansvaret for eventuelle feil fra oss til deg. Det er derfor ditt ansvar å gjennomgå oversikten og umiddelbart rette på eventuelle feil før bestillingen fullføres. Dette gjelder også i forbindelse med et tilbud eller såkalte innledende bestillinger. Reservasjoner er bindende fra det tidspunktet du har godkjent bestillingsoversikten.

Betaling

Sammen med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, tilbyr vi betalingsalternativer der betaling gjøres direkte til Klarna.

Du finner mer informasjon om Klarna her, og kan lese vilkårene for bruk her.

For å kunne tilby flere forskjellige betalingsalternativer, må vi dele din person-, kontakt- og bestillingsinformasjon med leverandøren av respektive betalingstjeneste.

Bruk av denne informasjonen er regulert i samsvar med gjeldende lover om personvern og Klarnas personvernregler.

Prisene på mange av produktene våre er ikke faste og varierer derfor fortløpende. Aktuelle priser ved fullføring av bestilling er endelige. Ev. bestillingsgebyr og moms er inkludert i alle priser med mindre annet spesifiseres.

Distribusjon

Distribusjonsmetode og leveringstid varierer avhengig av valgt produkt, kanal og marked. Digitale produkter sendes i forbindelse med fullført bestilling, eller i forbindelse med avreise. Interrail Mobil-Pass vil bli sendt innen 3 arbeidsdager. Ved sending av digitale produkter anses de som levert om du ikke i god tid varsler oss om at de mangler, slik at vi kan distribuere produktene på nytt. Fysiske produkter sendes etter fullført bestilling med 2–5 dagers leveringstid innen Norge, som varebrev eller rekommandert brev. For levering utenfor Sverige, men innen Europa, er leveringstiden 2-8 arbeidsdager. Når fysiske produkter er mottatt av deg, eller er tilgjengelige for henting fra en agent, anses de som levert.

Merk at produktene er verdidokumenter og må mottas eller hentes personlig av deg, og du må kunne bevise identiteten din med gyldig bilde-ID. Fraktavgift for distribusjon av fysiske produkter belastes i henhold til gjeldende prisliste. Hvis du unnlater å hente ut, ta imot eller på annen måte forhindrer levering, kan vi kreve et returgebyr per tilfelle. Hvis billettene ikke kan omleveres, blir billettene avbestilt og tilbakekjøpt hvis mulig. Ved omlevering tilkommer et nytt fraktgebyr for å dekke kostnadene våre.

Turoperatørenes vilkår

Der det er aktuelt og i tillegg til disse vilkårene, omfattes produktene våre av turoperatørenes egne vilkår. Du er ansvarlig for å ha lest og godtatt den respektive reiseoperatørens vilkår i forbindelse med at du godtar vilkårene våre.

Verdisaker

Fysiske produkter er verdisaker, og du er ansvarlig for at disse lagres og behandles på en passende måte. Ingen kompensasjon utbetales for tapte, stjålne, ødelagte eller på annen måte skadde produkter.

Angrerett

Angreretten gjelder ikke for kjøp av produkter som er spesifisert til et bestemt tidspunkt eller sted. For andre produkter har du angrerett i 14 dager fra og med dagen du mottok produktet. For å benytte deg av angreretten må du varsle oss innen angrefristen. Hvis produktene har gått ned i verdi, justeres beløpet som kan refunderes med tilsvarende beløp.

Reisendes dokumenter

Du er selv ansvarlig for å innhente informasjon om og fremlegge dokumentene som kreves for hver reise. Dette inkluderer gyldige identitetsdokumenter som foto-ID, pass og/eller visum avhengig av egenskapene til reisen.

Ombestilling, avbestilling og tilbakekjøp

Ombestilling, avbestilling og tilbakekjøp utføres i henhold til reiseoperatørenes respektive regler. Reisen må avlyses senest dagen før avreise og eventuelt fysiske produkter må returneres innen en kalendermåned fra samme dato. Du er ansvarlig for returkostnader og for produktene til de er tilbake hos oss.

Ved ombestilling, avbestilling eller tilbakekjøp refunderes ikke bestillingsgebyret. Fraktgebyr refunderes bare når du bruker angreretten. Refusjoner gjøres så snart som mulig fra det tidspunktet du har meddelt oss bankopplysningene dine eller tilsvarende.

Hvis du kjøper en tur som er definert som ombookbar ved bestillingstidspunktet, er det mulig å foreta en obooking iht. operatørens salgsregler.

Returer

Hvis du av en eller annen grunn returnerer produkter til oss, blir du belastet et ekspedisjonsgebyr for å dekke kostnadene våre (returavgift). Gebyret trekkes fra beløpet som tilbakebetales. Porto er ikke inkludert i returavgiften. Gebyret trekkes ikke hvis returen din skjer i forbindelse med bruk av angreretten.

Avbestillingsbeskyttelse

Avbestillingsbeskyttelse er et valgfritt alternativ som tilbys for visse produkter i utvalgte kanaler og markeder. Avbestillingsbeskyttelse gir deg full refusjon hvis reisen er forhindret på grunn av sykdom eller død, av deg eller slektninger, forutsatt at dette kan bevises med gyldig dokumentasjon. For å dra nytte av avbestillingsbeskyttelsen må reisen avbestilles senest dagen før avreise, og alle relevante produkter må returneres til oss sammen med en erklæring innen en kalendermåned etter datoen for avreise.

Klage

Vi kan ikke påvirke, og har derfor ikke noe ansvar for, forsinkelser, innstilte transportmidler eller andre kvalitetsmangler på reisen. Imidlertid kan reisen alltid klages på hvis den har vært mangelfull. Du må selv kunne bevise manglene du oppgir, f.eks. med erklæring fra personalet ombord eller på stasjonen. Du klager direkte til den respektive turoperatøren. Alle eventuelle fysiske produkter, erklæringer og andre dokumenter må returneres til oss innen en kalendermåned fra avreisedato for at reklamasjon skal være mulig.

Svindelpolitikk

Vi forbeholder oss retten til å ensidig og uten forvarsel kansellere bestillingen din hvis vi har sterke grunner til å mistenke at bestillingen utgjør en del av en svindel. Bekreftet svindel rapporteres til politiet uten unntak, og faktiske påløpte utgifter faktureres.

Personvernregler

Vi behandler personopplysningene dine i samsvar med personopplysningsloven og all annen gjeldende lovgivning. Når du deler informasjonen din med oss, uansett årsak, godtar du også at vi og våre partnere bruker informasjonen som følger. Informasjonen brukes til å oppfylle våre forpliktelser overfor deg; å utføre kredittkontroller der det er aktuelt; å informere deg i forbindelse med bestilling; og for markedsføringsformål. All informasjon vi lagrer, oppbevares sikkert og deles aldri med utenforstående eller tredjeparter, bortsett fra i den grad det er nødvendig som beskrevet ovenfor.

Sosiale medier-politikk

Vi oppfordrer til en aktiv og gjennomsiktig dialog med våre kunder på sosiale medier. Vår ambisjon er derfor å alltid være så hjelpsomme som mulig, og så raskt som mulig svare på alle kommentarer, innlegg og meldinger. For at dialogen skal være konstruktiv, forutsetter vi gjensidig ærlighet og god tone. God tone betyr at diskusjonen er fri for banning, sexisme, rasisme eller andre nedlatende formuleringer. Ærlighet betyr at falske utsagn eller faktafeil ikke skal publiseres, da dette kan villede andre som deltar i dialogen.

Innlegg, kommentarer, meldinger og lignende som ikke følger denne politikken, kan slettes eller på annen måte begrenses uten forvarsel.

Lovpålagt informasjon

Vi bruker informasjonskapsler (”cookies”), som er små tekstfiler lagret på datamaskinen din for å gjøre det mulig for oss å levere den beste mulige tjenesten. Hvis du bruker noen av nettstedene våre, godtar du at vi bruker informasjonskapsler. Informasjonskapsler har mange bruksområder, og de fleste nettsteder bruker informasjonskapsler. Hvis du ikke godtar dette, kan du slå av lagring av informasjonskapsler i nettleseren din eller velge å ikke bruke tjenestene våre.

Vi forplikter oss ikke til å følge avgjørelser fra Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). I tilfelle tvist, foretar vi en samlet vurdering fra sak til sak, som er til din fordel så mye som mulig.

I tilfelle tvist, har du rett til å be om en alternativ tvisteløsning gjennom EUs ODR-plattform på ec.europa.eu. Begge parter må på forhånd avtale å løse tvisten gjennom denne plattformen for at tvisten skal kunne løses der.